Zarząd i Organy Koła

Prezes Zarządu - Cezary Wichrowski

Lp

Imię i Nazwisko

 

Pełniona funkcja

TEL

 

ZARZĄD KOŁA

1.

Cezary Wichrowski

Prezes Zarządu

513168105

2.

Bartłomiej Kurek

Zastępca Prezesa Zarządu

 

3.

Jeznach Piotr

Sekretarz Koła

 

4.

Wojciech Kamiński

Skarbnik Koła

602619671

5.

Tomasz Pazio

Kapitan Sportowy

 

6.

Andrzej Maksimczuk

Członek Zarządu

 

7.

Zajdenc Zbigniew

Członek Zarządu

 

8.

Marcin Białek

Członek Zarządu

 

9.

Andrzej Banaszek

Członek Zarządu

 

10.

Paweł Has

Członek Zarządu

 

11.

Henryk Siwek

Członek Zarządu

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

1.

Kazimierz  Radomski

Przewodniczący

 

2.

Jacek Cudny

Sekretarz

 

3.

Henryk Słomka

Członek

 

4.

Jerzy Wojciech Możdżonek

Zastępca

 

5.

Bartłomiej Kamiński

Członek

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Zbigniew Kostrzewa

Przewodniczący

 

2.

Magdalena Biedrzycka

Sekretarz

 

3.

Jolanta Siwek

Członek

 

4.

Krzysztof Laskowski

Członek

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

1.

Henryk Siwek

 

 

Wasze komentarze (0)