Zarząd i Organy Koła

Prezes Zarządu - Cezary Wichrowski

Lp

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Telefon

 

ZARZĄD KOŁA

1.

Cezary Wichrowski

Prezes Zarządu

513168105

2.

Bartłomiej Kurek

Zastępca Prezesa Zarządu

 

3.

Jeznach Piotr

Sekretarz Koła

 

4.

Wojciech Kamiński

Skarbnik Koła

602619671

5.

Tomasz Pazio

Kapitan Sportowy

 

6.

Zajdenc Zbigniew

Członek Zarządu

 

7.

Marcin Białek

Członek Zarządu

 

8.

Andrzej Banaszek

Członek Zarządu

 

9.

Paweł Has

Członek Zarządu

 

10.

Henryk Siwek

Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

1.

Kazimierz  Radomski

Przewodniczący

 

2.

Jacek Cudny

Sekretarz

 

3.

Henryk Słomka

Członek

 

4.

Jerzy Wojciech Możdżonek

Zastępca

 

5.

Bartłomiej Kamiński

Członek

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

1.

Zbigniew Kostrzewa

Przewodniczący

 

2.

Magdalena Biedrzycka

Sekretarz

 

3.

Jolanta Siwek

Członek

 

4.

Krzysztof Laskowski

Członek

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

1.

Henryk Siwek

 

 

Wasze komentarze (0)