II zawody spławikowo-gruntowe WOŁOMIN CUP 2020

Zarząd Koła PZW nr 21 w Wołominie zaprasza na

II zawody spławikowo-gruntowe WOŁOMIN CUP 2020

 

 

 

Jesteś miłośnikiem metody gruntowej, spławika lub obu metod?

Chcesz poczuć ducha rywalizacji wśród pasjonatów wędkarstwa?

Zapraszamy na nowatorskie zawody spławikowo-gruntowe Wołomin Cup 2020. Gwarantujemy dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody.

Dołącz do nas i ciesz się wędkarstwem

Termin i miejsce zawodów: 4 lipca 2020, (SOBOTA) ŁOWISKO SPECJALNE - HALINÓW

Zbiórka zawodników o godz. 6:00 na łowisku – (ul. Powstania Styczniowego 22 D,
05- 074 Długa Kościelna),

Kategoria: Open,

Zawody jednoturowe: tura trwa 5 godzin,
Podział na sektory zgodnie z pkt. 2.4 i 2.5 Regulaminu.

Metoda: jedna wędka, do wyboru spławik lub grunt. W trakcie zawodów można zmieniać metody połowu.
Rekomendujemy stosowanie podczas zawodów dwóch siatek do przechowywania ryb, przy czym każda z nich powinna być zgodna z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz mat do odhaczania ryb.

Prawo startu w zawodach: Członkowie Koła PZW nr 21 w Wołominie z wniesioną na 2020 r. składką członkowską PZW w Kole Wołomin i składką na wędkowanie w OM PZW,
Osoby zaproszone przez organizatora,

Liczba miejsc ograniczona ze względu na pojemność łowiska. Maksymalna ilość startujących 35 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Składka startowa: 60 zł

Juniorzy do lat 20 oraz kobiety zwolnieni z wnoszenia opłaty startowej

Zgłoszenia : do 3 lipca 2020 r.

 

·       w sklepie Insel ul. Przyjacielska 3 Wołomin, w godzinach pracy sklepu,

 

·       za pomocą sms pod numerem telefonu 518 847 910 o treści: „Wołomin Cup 2020 – II edycja – imię i nazwisko”

 

Wpłata składki startowej przed zawodami u organizatora,

,

 

ZAWODY BĘDĄ ROZEGRANE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA CZAS STANU EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV – 2, OBOWIĄZUJĄCYM W OKRĘGU MAZOWIECKIM
POLSKIEGO ZWIĄZKU WEDKRARSKIEGO W WARSZAWIE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

 

 

 

Przypominamy:

 

- każdy uczestnik zawodów (zawodnicy i organizatorzy) ma obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie jest w trakcie leczenia lub kwarantanny oraz, iż w przeciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Formularze deklaracji przekazane będą przez organizatora.

 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk podczas wejścia na teren zawodów,

 

- każdy uczestnik MUSI mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos od momentu przybycia na teren zawodów do momentu ich opuszczenia. Ewentualna przerwa możliwa jest na okres od wejścia na stanowisko do momentu jego opuszczenia,

 

- zawody odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących zawodnikom. Kategorycznie zabrania się zabierania się przebywania w obrębie terenu zawodów jakichkolwiek osób towarzyszących,

 

Każde naruszenie Regulaminu traktowane będzie z całą stanowczością
w ramach posiadanych przez Koło umocowań. Zwodnicy niestosujący się do powyższego nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i proszeni o opuszczenie ich terenu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów w momencie stwierdzenia okoliczności w jego ocenie zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 518 847 910

 

Nagrody: Pula nagród 600 zł dla najlepszych 3 zawodników! Poza nagrodami rzeczowymi puchary i dyplomy.

W całym cyklu zawodów pula nagród wynosi 2200zł dla najlepszych 6 zawodników !!!

Poza nagrodami rzeczowymi puchary i dyplomy.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMUNEM CYKLU ZAWODÓW
WOŁOMIN CUP 2020

opublikowany jest na stronie: www.wolomin.ompzw.pl i na profilu FB Koła.