Nocne zawody wędkarskie 2020- Kania Polska

Zarząd Koła PZW nr 21 w Wołominie

zaprasza na


 

Nocne Zawody Wędkarskie 2020

 

 

Termin: 20 czerwca 2020 r. -21 czerwca 2020 r.

 

Łowisko: Rzeka Bug w Kani Polskiej. – okolice sklepu spożywczego,

 

Zbiórka zawodników: 20.06.2020 godz. 14:00 na łowisku,

zakończenie zawodów 21.06.2020 r. godz. 12:00.

 

Kategorie: Open. Zawody jednoturowe,

 

Metoda: gruntowa, Wolno łowić maksymalnie na dwie wędki,
zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowy ryb

 

Wpisowe: 40 zł / zawodnik płatne przed zawodami u organizatora.

 

Zgłoszenia: do 19 czerwca 2020 r. (piątek)

Za pomocą wiadomości sms na numer tel. 600 217 865

W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników
tj. 10 osób do dnia 19.06.2020 r., do godz. 20:00 Organizator odwoła zawody
w tym terminie.

 

ZAWODY BĘDĄ ROZEGRANE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA CZAS STANU EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV – 2, OBOWIĄZUJĄCYM W OKRĘGU MAZOWIECKIM
POLSKIEGO ZWIĄZKU WEDKRARSKIEGO W WARSZAWIE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

 

Przypominamy:

 

- każdy uczestnik zawodów (zawodnicy i organizatorzy) ma obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie jest w trakcie leczenia lub kwarantanny oraz, iż w przeciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Formularze deklaracji przekazane będą przez organizatora.

 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk podczas wejścia na teren zawodów,

 

- każdy uczestnik MUSI mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos od momentu przybycia na teren zawodów do momentu ich opuszczenia. Ewentualna przerwa możliwa jest na okres od wejścia na stanowisko do momentu jego opuszczenia,

 

- zawody odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących zawodnikom. Kategorycznie zabrania się zabierania się przebywania w obrębie terenu zawodów jakichkolwiek osób towarzyszących,

 

Każde naruszenie Regulaminu traktowane będzie z całą stanowczością
w ramach posiadanych przez Koło umocowań. Zwodnicy niestosujący się do powyższego nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i proszeni o opuszczenie ich terenu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów w momencie stwierdzenia okoliczności w jego ocenie zagrażających bezpieczeństwu uczestników.