Regulamin Wołomin Cup 2020

Wołomin Cup 2020 - startujemy !

 

Zarząd Koła po burzliwej dyskusji przyjął Regulamin Cyklu zawodów spławikowo-gruntowych Wołomin Cup na rozpoczynający się sezon startów. Doświadczenia z edycji 2017 i 2018 oraz obecna sytuacja rynkowa skłoniły nas do wprowadzenia zmian.

 

- Wzrastają kwoty talonów nagrodowych w każdej z edycji zawodów. Wynosić one będą odpowiednio 250 zł za I miejsce, 200 zł za II miejsce, i 150 zł za III miejsce.

 

- Nastąpi wzrost i zróżnicowanie składki startowej. Składka na edycje organizowane na tzw. wodach otwartych wynosić będzie 40 zł od osoby zaś na edycje organizowane na łowisku komercyjnym 60 zł. Zmusiła nas do tego sytuacja tzn. generalny wzrost kosztów przygotowania zawodów

 

- Wprowadzony zostaje podział na sektory w edycjach, gdzie ilość startujących zawodników bedzie wyższa lub równa 16 osób. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w cz. 2 Regulaminu. Jednocześnie wprowadzona będzie punktacja do klasyfikacji generalnej cyklu wynikająca z miejsc uzyskanych w poszczególnych zawodach.

 

- Doprecyzowany został sposób liczenia punktacji zawodników, którzy w zawodach nie złowią żadnej ryby oraz zawodników, którzy nie brali udziału we wszystkich edycjach tegorocznego cyklu.

 

- Wprowadzony został obowiązek stosowania dwóch siatek na zawodach rozgrywanych na łowiskach komercyjnych. Rekomendujemy również stosowanie haków bezzadziorowych oraz mat do odhaczania ryb.

 

Po szczegóły odsyłamy Koleżanki i Kolegów do pełnego Regulaminu cyklu zawodów Wołomin Cup 2020.

Do zobaczenia nad wodą !!