Spiningowy Puchar lata 2020

Zarząd Koła PZW nr 21 w Wołominie zaprasza na

 

Spiningowy Puchar lata 2020

 

 

Termin: 9 sierpnia 2020 r.

Łowisko: Rzeka Narew w miejscowości Serock,

Zbiórka zawodników: 9 sierpnia godz. 6:00 Stanica wędkarska w Serocku, ul. Retmańska 75,

Kategoria: Open,

Formuła zawodów: jednoturowe. Tura trwa 6 godzin, rozgrywane z łodzi. Jest możliwości korzystania z własnych jednostek pływających oraz z własnych silników na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z jednostek pływających Stanicy

Metoda: Spiningowa, zgodnie z Zasadami organizacji sportu wędkarskiego,

Wpisowe: Składka od seniorów - 40 zł / zawodnik. Kobiety i Juniorzy zwolnieni z opłaty. Uwaga: dodatkowe opłaty na terenie Stanicy, np. za parking zawodnicy ponoszą samodzielnie

Zapisy: do 4 sierpnia 2020 r. wyłącznie za pomocą SMS pod numer: 506 118 657. W smsie należy podać imię i nazwisko i dopisać: „Spinningowy puchar lata”, W przypadku zgłoszenia w podanym terminie mniej niż 10 uczestników zawody zostaną odwołane.

Prawo startu w zawodach: Członkowie Koła PZW nr 21w Wołominie z wniesioną na 2020 r. składką członkowską PZW i składką na wędkowanie
w OM PZW wpisani w terminie do 4 sierpnia 2020 r. na listę startową,

Dodatkowe informacje: tel. 506 118 657

ZAWODY BĘDĄ ROZEGRANE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA CZAS STANU EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV – 2, OBOWIĄZUJĄCYM W OKRĘGU MAZOWIECKIM POLSKIEGO ZWIĄZKU WEDKRARSKIEGO W WARSZAWIE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

 

 

Przypominamy:

 

- każdy uczestnik zawodów (zawodnicy i organizatorzy) ma obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie jest w trakcie leczenia lub kwarantanny oraz, iż w przeciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Formularze deklaracji przekazane będą przez organizatora.

 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk podczas wejścia na teren zawodów,

 

- każdy uczestnik MUSI mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos od momentu przybycia na teren zawodów do momentu ich opuszczenia. Ewentualna przerwa możliwa jest na okres od wejścia na stanowisko do momentu jego opuszczenia,

 

- zawody odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących zawodnikom. Kategorycznie zabrania się zabierania się przebywania w obrębie terenu zawodów jakichkolwiek osób towarzyszących,

 

Każde naruszenie Regulaminu traktowane będzie z całą stanowczością w ramach posiadanych przez Koło umocowań. Zwodnicy niestosujący się do powyższego nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i proszeni o opuszczenie ich terenu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów w momencie stwierdzenia okoliczności w jego ocenie zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

 

 


Dla najlepszych atrakcyjne nagrody: talony do sklepu INSEL, puchary i dyplomy !