Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Koła PZW nr 21 W ołomin 05.09.2021

Jako jedni z pierwszych w Okręgu Mazowieckim przeprowadziliśmy w minioną niedzielę Sprawozdawczo – wyborcze zebranie Członków naszego Koła. Ponieważ czasy są niepewne, zagrożenie epidemiczne nie ustępuje postanowiliśmy podjąć wyzwanie przeprowadzenia tego zgromadzenia w plenerze. Wybór padł na gościnny OSiR Huragan, gdzie na trybunach, przy głównej płycie boiska przed godziną 10:00 zaczęli gromadzić się uczestnicy. Ostatecznie zgromadzenie ukonstytuowało się w liczbie 45 osób w tym 43 uprawnionych do głosowania. Zebranie prowadził Prezes Zarządu Koła Marcin Mikulski, jego zastępcą był vice Prezes Zarządu Koła Wojciech Kamiński zaś funkcję sekretarza pełnił Sekretarz Koła Marek Jachacy. Uczestnicy wysłuchali sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika dyscyplinarnego. Zaprezentowany został plan pracy i preliminarz budżetowy na nadchodzący rok. Zaproponowano i przegłosowano aby Zarząd rozpoczynającej się kadencji pracował w składzie liczącym łącznie 11 osób, Komisja rewizyjna w składzie 5 osób, Sąd koleżeński w składzie 4 osób. 

Najbardziej interesującymi wszystkich punktami porządku obrad były rzecz jasna wybory Prezesa Zarządu. Do komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury kol. Michała Gajewskiego i kol. Cezarego Wichrowskiego. Urzędujący Prezes Marcin Mikulski nie wyraził zgody na przedstawienie swojej kandydatury w wyborach na kolejną kadencję. W tajnym głosowaniu udział wzięło 41 z 43 uprawnionych do głosowania uczestników Zgromadzenia. Zwyciężył kol. Cezary Wichrowski uzyskując 27 głosów. Kol. Michał Gajewski uzyskał 14 głosów.

Po ogłoszeniu wyników wyborów na Prezesa zaproponowano skład osobowy Zarządu. Głosowanie za zgodną uczestników zgromadzenia przeprowadzono w sposób jawny.
Weszli do niego:

 1. kol. Bartłomiej Kurek,
 2. kol. Tomasz Pazio,
 3. kol. Wojciech Kamiński,
 4. kol. Paweł Has,
 5. kol. Henryk Siwek,
 6. kol. Zbigniew Zajdenc,
 7. kol. Marcin Białek,
 8. kol. Andrzej Maksimczuk,
 9. kol. Piotr Jeznach,

10.kol. Andrzej Banaszek.

 

Komisję rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na VI Zjazd Okręgowy a także ich zastępców również wybrano w sposób jawny. Składy osobowe tych organów przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Kol. Kazimierz Radomski
 2. Kol. Jacek Cudny
 3. Kol. Bartłomiej Kamiński
 4. Kol. Jerzy Możdżonek
 5. Kol. Henryk Słomka

 

Sąd Koleżeński

 1. Kol. Magdalena Biedrzycka,
 2. Kol. Jolanta Siwek,
 3. Kol. Zbigniew Kostrzewa,
 4. Ko Krzysztof Laskowski,

 

Delegatami na VI Okręgowy Zjazd zostali:

Henryk Podgórski

Mirosław Kaczkiewicz

 

Widać gołym okiem, że w Organach naszego Koła trwa pokoleniowa zmiana warty, zapoczątkowana w kadencji, która dobiegła końca. To niewątpliwie dobra prognoza na przyszłość. Trzymamy kciuki za to, aby fala świeżej energii, która się zapowiada uległa zmianie w pożyteczne dla całego środowiska wołomińskich wędkarzy działania i nie przerodziła się w niszczycielskie tsunami, lub co gorsza nie wygasła.
Jak powiedział Henry Ford: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

 

W imieniu wszystkich członków Zarządu, którzy nie kontynuują działalności oraz swoim chciałbym podziękować wszystkim spotkanym przez ostatnie lata osobom za współpracę, konstruktywne, czasami gorące dyskusje. Życzę Państwu samych sukcesów wędkarskich i życiowych a także tego żeby na odnoszenie tych pierwszych był zawsze czas, a te drugie byście zawsze potrafili dostrzec i się z nich cieszyć.

 

Marcin Mikulski

Były Prezes Zarządu

Koła PZW NR 21 Wołomin